Veri ve Veri Erişim Güvenliği

Veri ve Veri Erişim Güvenliği

İşletmelerde veri güvenliği kadar veriye erişim güvenliği de üst seviyelerde tutulmalıdır. İçerden ya da dışardan veriye erişimler kontrollü olmadığı sürece tam anlamı ile siber güvenlik sağlanmış olmayacaktır. ARD Danışmanlık, sağlanan hizmet ile verinin sınıflandırılmasından erişimine kadar tüm süreçlerde yer alarak kontrollü bir alt yapı sağlamaktadır. Verilerin sınıflandırılması, gizlilik derecelerinin belirlenmesi, kurum ya da şirket içinde kullanıcı rollerinin tanımlanarak yetkilendirilmesi, erişim bilgilerinin kayıt altına alınması gibi süreçler için ARD Danışmanlık, Bilişim alanındaki sahip olduğu uzmanlığını sizinle paylaşarak danışmanlık sunmaktadır.