İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Departmanı; firmalarda idari kadro ile çalışanlar arasındaki iletişim görevini üstlenen bir köprü olmasının yanı sıra, firma hedefleri doğrultusunda tecrübeli personel seçimlerinin yapılması ve mevcut personelin gerekli yetkinliğe ulaşabilmesi için ilgili süreçlerin işleyişini ve takibini sağlar. Kuruluşların rekabet ortamında tanınır olmalarını sağlayan temel faktörlerin başında şirket vizyon ve misyonuna uygun yetkin personelleri barındırması büyük önem arz etmektedir. İnsan Kaynakları danışmanlığının kuruluşunuza sağlayacağı avantajlar;
  • Teknolojiye hâkim deneyimli personel istihdamı sağlamak,
  • Uygun platformlar için ilan metni düzenlemek,
  • Mülakat süreçlerinin yönetilmesi,
  • Oryantasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Personel sözleşmelerinin oluşturulması,
  • Personel bazlı zimmet kayıtlarının oluşturulması ve takibinin yapılması,
  • Personel izinlerinin yasal mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması,
  • Çalışanların motivasyonlarını artırmaya yönelik aktivitelerin yapılması,
  • Çalışanların performans ölçümlerinin yapılması.
  • Personel işe giriş işlemlerinin şirket içi ve resmi kaynaklar bazında yürütülmesinin sağlanması,