Sertifikasyon Danışmanlığı

“Rekabet piyasasında yetkinlik belgeleri her zaman firmanızın bir adım önde olmasını sağlar. “ İşletmelerinin iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlayan, müşteri beklentilerini karşılayacak ve aşacak ürün ve hizmetler sağlamalarına yardımcı olan dünyada kabul görmüş standartların, işletmenizde aktif olarak uygulanmasını sağlıyoruz. Uzman danışmanlarımız, yerinde ziyaretlerle belirlenen sertifikasyonlara ulaşmak için sürecin her adımında sizinle birlikte çalışır. Programlar size proje planları, proje kontrol listeleri, düzenli danışman çağrıları, belge geliştirme, inceleme faaliyetlerini ve çok daha fazlasını sunar.

MİLLİ / NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi

MİLLİ / NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi; Bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin uygun bulunduğunu belirten belgedir. Tesis Güvenlik Belgesini, özellikle Harp Silâh ve Mühimmatı Sanayi Listesi´nde yer verilen projelere başvuru yapmak isteyen, Türk Silahlı Kuvvetlerine Savunma Sanayi ile ilgili silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedarik hizmetlerini vermeyi amaçlayan ve Harp sanayi hizmetleri sunan firmaların alması zorunludur.   Hizmet kapsamı;
 • Ön denetim öncesi hizmetleri için tesis fiziki yapısının kriterlere uygun olarak düzenlenmesi,
 • TEMPEST raporu için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi desteği (TÖGEK El Kitabı ve Ekleri),
 • Zorunlu başvuru belgelerinin hazırlanması,
 • Özel Güvenlik İzin Belgesi Başvurusu,
 • Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) Başvurusu,
 • NATO GİZLİ Tesis Güvenlik Belgesi (TGB) Başvurusu,
 • MİLLİ GİZLİ Tesis Güvenlik Belgesi (TGB) Başvurusu,
 • Başvuru sonrası denetleme hazırlığı desteği,
 • Detaylı denetleme brifinginin hazırlanması,
 • Eğitim planlamaları ve sürelerinin yapılması,
 • Sürdürülebilirlik için personel eğitimlerinin verilmesi hususlarını içermektedir.

Üretim İzin Belgesi

Üretim İzin Belgesi Kuruluşlara, 5201 sayılı Kanun kapsamında üretim yapabilmeleri için, Denetim Heyeti vasıtasıyla yapılacak denetimler sonucunda Millî Savunma Bakanının onayı ile verilen izne müteakip, Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı tarafından tanzim edilen belgedir. Savunma sanayi alanında faaliyet göstermek üzere iş değişikliği yapmak veya alt yüklenici olarak çalışmak isteyen kuruluşlar, Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamından izin alırlar. Üretimi destekleyici nitelikteki hizmet üretimi kapsamına giren, malzeme taşıma, sigorta gibi üretime yardımcı faaliyetler için Üretim İzin Belgesi alınmasına gerek yoktur. Eğer kuruluş kontrole tabi listede yer alıyor ve Üretim İzin Belgesi gerekiyor ise önce Tesis Güvenlik Belgesine sahip olması beklenir. Hizmet kapsamı:
 • Kapasite raporu ile ilgili başvuru süreçlerinin yapılması ve takibi,
 • MSB. Kontrole Tabi Malzeme Listesinden malzeme / ürünün tespit edilmesi,
 • Zorunlu belgelerin hazırlanması hizmeti,
 • Ön inceleme ile ilgili başvuru izleme süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • 2 nüsha protokol metninin hazırlanması,
 • Kuruluş izin başvuru süreçlerinin yapılması,
 • Üretim izin belgesi başvuru süreçlerinin yapılması,
 • Denetim desteğinin verilmesi,
 • Denetim olumlu olur ise belgenin temin edilme süreçlerinin gerçekleştirilme hizmetlerini içermektedir.

TS ISO / IEC 15504 SPICE

SPICE; Kuruluşların bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili yapacakları yatırımlarda TS ISO / IEC 15504 SPICE belgesini zorunlu hale gelmiştir. Kuruluşların iç süreçlerine ve projelerine ait analiz, takip, kontrol, yönetim, eğitim, değerlendirme, ölçümler ve raporlama süreçleriyle ilgili tüm iş adımlarının gerçekleştirilmesi aşamalarında ARD Danışmanlık olarak sağlamış olduğumuz hizmet kalemlerimiz aşağıdaki gibidir:
 • Projelerin SPICE uygunluğu için gerekli analizlerin, planlamaların ve organizasyonların yapılması,
 • Kuruluşların iş analizlerinin ve akışlarının çıkarılması,
 • Satın alma süreç grubu destekleri,
 • Tedarik süreç grubu destekleri,
 • Mühendislik süreç grubu destekleri,
 • Operasyonel süreç grubu destekleri,
 • Destek Süreç grubu destekleri,
 • Yönetim Süreç grubu destekleri,
 • Süreç geliştirme süreç grubu destekleri.

CMMI

CMMI (Capability Maturity Model Integration) – Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu; yazılım projeleri süreçlerinde maliyet, zaman, planlama ve performans gibi süreçlerin işletilmesi, iyileştirilmesi ve uyarlanması aşamaları için dünyada önemli bir model olarak tanınmaktadır. Hizmet kapsamı ;
 • Fizibilite çalışması desteği,
 • Projelerin CMMI uygunluğu için gerekli analizlerin, planlamaların ve organizasyonların yapılması,
 • Firma içi organizasyon ve proje organizasyon desteği,
 • Süreçlerin dokümantasyon faaliyetleri desteği,
 • İyileştirme faaliyetleri için gerekli tespit ve düzenleme desteği,
 • Süreçler ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi desteği,
 • İç denetim süreçleri desteği,
 • Tüm iş kalemleri ile ilgili yönetim faaliyetleri desteği.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleri

TSE Hizmet belgelendirmesi, tüketiciye sunulan hizmetlerin, üretim ya da faaliyet alanlarıyla ilgili Türk Standartlarına veya kriterlerine uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir. TSE tarafından belirlenmiş farklı üretim ya da hizmet alanlarına özel farklı standartlar mevcuttur. Bu standartlara göre üretimin ya da hizmetin uygulanması TSE tarafından denetlendikten sonra, uygunluğun tespit edilmesi durumunda ise kuruluşlara verilen belge Hizmet Yeterlilik Belgesidir. Belgeyi 4077 sayılı tüketici ve rekabetin korunması kanununa göre garanti kapsamına giren ürünleri imal ve ithal eden kuruluşlar alabilir ayrıca sanayi ürünleri üreten işletmeler için de belgenin alınması zorunlu olarak kabul görülmüştür. TSE belgesine sahip olmak;
  • Kamu ve özel sektör ihalelerinde diğer firmalardan öne çıkabilme avantajı,
 
  • Hizmetin belirli sürede belirli kurallara uygun olarak verilmesi,
 
  • Müşteri memnuniyet artışı,
 
  • Hizmette güven ve itibar artışı,
 
  • Pazara ulaşmada hız ve kolaylık sağlar. Belgelerin aktifliği, TSE tarafından belirlenen aralıklarla kurumlar denetlenerek, belgelendirme şartları hala sağlanıyor ise geçerliliği devam edecektir.
 

ISO 27001-2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000-1; Uluslararası Hizmet Yönetimi Standardıdır. Çoğunlukla Bilgi Teknolojileri Hizmetleri ve tesis yönetimi için kullanılır. Bir kuruluşun Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi (ITSMS) süreçleri; kuruluşa şirket içi süreçleri bakımından avantaj sağlamakla birlikte öte yandan da kuruluşun uluslararası düzeyde olmasını sağlar. Bu standart; kuruluşlara, yönetilen hizmetlerin nasıl sunulduğunu ve hizmet düzeylerini nasıl ölçebileceklerini, performanslarını nasıl değerlendirebileceklerinin karşılaştırılması noktasında yardımcı olur. Sektör olarak Bilişim Teknoloji firmaları bu belgeyi alabilir. Bilişim teknolojilerine ait hizmet alımı yapılacak ihalelerde ISO 20000-1 belgesi şart koşulmaktadır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, e-fatura entegratörü olan firmalara bu belgeyi şart koşmaktadır. Belgeye sahip olan firmalar;
 • Firmanın IT yetkinliklerinin belgelenmesi,
 • Müşteri ihtiyacına yönelik çalışmalarda net, doğru destek ve hizmet ile memnuniyet anlayışlarının sağlanması,
 • Süreç yönetimi ile işlerin doğru yönetilmesi,
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanılması,
 • Hizmet sunumlarında rol ve yetkinliklerin belirlenmesi gibi birçok avantajlara da sahip olabilecektir.

ISO 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000-1; Uluslararası Hizmet Yönetimi Standardıdır. Çoğunlukla Bilgi Teknolojileri Hizmetleri ve tesis yönetimi için kullanılır. Bir kuruluşun Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi (ITSMS) süreçleri; kuruluşa şirket içi süreçleri bakımından avantaj sağlamakla birlikte öte yandan da kuruluşun uluslararası düzeyde olmasını sağlar. Bu standart; kuruluşlara, yönetilen hizmetlerin nasıl sunulduğunu ve hizmet düzeylerini nasıl ölçebileceklerini, performanslarını nasıl değerlendirebileceklerinin karşılaştırılması noktasında yardımcı olur. Sektör olarak Bilişim Teknoloji firmaları bu belgeyi alabilir. Bilişim teknolojilerine ait hizmet alımı yapılacak ihalelerde ISO 20000-1 belgesi şart koşulmaktadır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, e-fatura entegratörü olan firmalara bu belgeyi şart koşmaktadır. Belgeye sahip olan firmalar;
 • Firmanın IT yetkinliklerinin belgelenmesi,
 • Müşteri ihtiyacına yönelik çalışmalarda net, doğru destek ve hizmet ile memnuniyet anlayışlarının sağlanması,
 • Süreç yönetimi ile işlerin doğru yönetilmesi,
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanılması,
 • Hizmet sunumlarında rol ve yetkinliklerin belirlenmesi gibi birçok avantajlara da sahip olabilecektir.

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine kuruluşlar, şirket içi işleyişlerini belirleyecekleri hedefler ve stratejiler doğrultusunda yönetebilmek ve iyileştirebilmek için ihtiyaç duymaktadırlar. Kuruluşların iş portföylerine göre zorunlu olarak temin etmeleri gereken bir sertifikasyon da olabilmektedir. Bu bağlamda ARD Danışmanlık olarak sunacağımız hizmet kalemlerimiz aşağıdaki gibidir:
 • Kalite Yönetim Sistemi kurulumu için gerekli dokümantasyon ve altyapı çalışmalarının yapılması,
 • Doküman yapısının oluşturulması ve yetki sistemleri için çalışma yapılması,
 • Kalite El kitabının oluşturulması,
 • Süreçlerin işletilmesi desteği (akışlarının oluşturulması),
 • Personel eğitimlerinin verilmesi,
 • Belgelendirme ile ilgili başvurusu ve denetimlerin gerçekleştirilmesi desteği,
 • Mevcut sistemin analizi ve kalite yönetim sistemine geçiş için yapılacak işlerin planlanması.
Sektörden bağımsız olarak bu sertifikaya sahip olmak isteyen tüm firmalar, yukarıdaki destek kalemleri konusunda ARD Danışmanlık firmamızdan hizmet alarak avantaj sağlayabilirler.

ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001; Faaliyet alanlarına veya hizmet verilen sektörlere bakılmaksızın her tür organizasyon için tasarlanmış olup, çevresel etkinin ölçüldüğü ve iyileştirildiği konusunda şirket yönetimine, çalışanlara ve dış paydaşlara güvence sağlar.
 • Çalışanların aktif katılımını ve liderlik katılımını,
 • Paydaş güvenini ve şirket itibarını,
 • Verimliliği artırıp maliyet düşürerek rekabetçi ve finansal bir avantajın yaratılmasını,
 • Tedarikçileri de kuruluşun iç sistemine entegre ederek daha iyi çevresel performans edinilmesini sağlar.
 Bu standart, kuruluşun stratejik planlama süreçlerinde çevre yönetiminin artan önemi, liderlikten daha fazla girdi ve çevresel performansı artıran proaktif girişimlere daha güçlü bağlılık gibi önemli iyileştirmelerle yakın zamanda revize edilmiştir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001; sektörü veya büyüklüğü ne olursa olsun bünyesinde işçi çalıştıran her işletme ve kuruluş için geçerli bir belge niteliğindedir. Bir kuruluşun mevcut yönetim süreçlerine entegre edilmek üzere tasarlanmış olup, ISO 9001 (Kalite Yönetimi) ve ISO 14001 (Çevre Yönetimi) gibi diğer ISO yönetim sistemi standartları ile aynı yüksek düzeyli yapıyı takip eder. ISO 45001, bir kuruluşun sürekli değişen bağlamını karşılamak için etkili olmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını sağlayan risk temelli bir yaklaşımı benimser. Bu belge ile kuruluş;
 • İşyeri kazalarının minimum seviyeye indirgenmesi,
 • Personel sirkülasyonunun azaltılması,
 • Verimlilik artışının sağlanması,
 • Gereksinimlerin karşılanma yetisi,
 • İtibar artışı gibi avantajlara sahip olabilir.

ISO 22301: İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 standardı ile bahsedilen İş sürekliliği kavramı ; herhangi bir işletmenin ya da bir organizasyonun sağlamış olduğu ürün, hizmet ve servislerinin akmasına neden olan kesintilere karşılık vermesini sağlayacak etkinliklerin tümüdür. ISO 22301 Standardı ile kuruluşlar ; mevcut sistemlerindeki iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları ve olası beklenmedik olaylardan mevcut sitemlerini kurtarmaları için belgelendirmiş oldukları bir yönetim sistemini geliştirmek için ihtiyaç duyulan gereksinimleri belirtmektedir. ARD Danışmanlığın sağlayacağı ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı ile kuruluşunuz;
 • Yaşanan olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini kolaylıkla sağlayacaktır,
 • Kuruluş kendisini ve ilişkide olduğu diğer kuruluşları, kamu kurumları için acil durum hizmeti sağlamış olacaktır,
 • Olayların etkisini olabilecek minumum seviyeye çekerek olası zararlardan Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale gelecektir.

ISO 10002: Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi; kuruluşunuzda geliştirebileceğiniz, şikayet nedenlerini ortadan kaldıracağınız alanları belirlemenize yardımcı olarak klavuzluk eden , müşteri şikayetlerini daha etkin ve daha verimli yönetmeniz için gerekli yönetim araçlarını tanımlayan, daha geniş bir portföy için sunduğunuz hizmetten memnun kalınmasına olanak sağlayan yönetim sistemidir. ARD Danışmanlığın sağlayacağı ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Danışmanlığı ile kuruluşunuz;
 • ISO 10002 ile müşteri geri bildirimleri sayesinde firmanızın misyon ve vizyonuna yön vermede hedeflediğiniz doğrultuda ilerleme sağlanmış olacaktır,
 • ISO 10002 standardının sağlamış olduğu müşteri geri bildirimleri sayesinde personellerinizin bilinçli ve dikkatli bir şekilde hareket etmesini sağlayarak, şirket kültürüne uygun bir şekilde hizmet sağlanmasına olanak sağlanır,
 • ISO 10002 ile müşteri bağlılığı artırılarak interaktif bir şekilde hizmet yönetim sisteminizin gelişimi sağlanır,
 • ISO 10002 standardının sağlamış olduğu yetkinler ile müşterileri önemsemiş olduğunuz hissi rahatlıkla karşı tarafa yansımış olacak ve böylelikle tüm paydaşlarınızla güven ve istikrar içinde iş ortaklığı sağlamış olacaksınız.