Ulusal Hibe Programları Danışmanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB özel sektörlerde çeşitli sektörlere hizmet veren kuruluşların inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerinin desteklenmesi amacı ile farklı destek programları sunmaktadır. ARD Danışmanlık; başarılı proje fikirlerinin kuruluşlara uygun olarak yayınlanan hibe programlarına sunulması ve sonuçlandırılması aşamalarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

ARD Danışmanlık; KOSGEB (T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), tarafından KOBİ’ler için sunulan destek programlarının tespiti, firma yetkinliklerine uygunluğu, başvuru aşamalarında isterlerin listelenmesi, gider kalemlerinin oluşturulması ve açılan farklı destek türlerinin takibi aşamalarında konusunda uzman personellerimizle sunacağı danışmanlık hizmeti sunmaktayız.