Kurumsal Kaynak Planlama Danışmanlığı

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP); kuruluşların muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi, uyumluluk ve tedarik zinciri yönetimi, üretim planlamaları vb. gibi iş faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları bir yönetim sistemidir. Kuruluşların parçadan bütün oluşturma süreçlerinin dijitalleştirilerek ve tüm faaliyetlerin birbirleri ile olan bağlantısının başından sonuna kadar yürütülerek yönetilmesi gerekmektedir. Tüm süreçlerin içinde yoğun bir bilgi akışı bulunmakta olup, bu bilgilerin kontrollü bir şekilde işletilmesi ve yönetilmesi için kurumsal kaynak planlama ihtiyacı kaçınılmaz olacaktır. Kurumsal Kaynak Planlama Danışmanlığı ile kuruluşunuza sağlayacağı avantajlar;
 • Müşteriler ile daha etkin ve doğru iletişim kurulabilmesi,
 • Kaliteli hizmet anlayışının sağlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin etkin olarak yönetilmesi,
 • Şirket içi süreçlerin daha kontrollü yürütülmesi ve takibinin sağlanması,
 • Satış potansiyel hacminin artırılması,
 • Kontrollü raporlamanın yapılabilmesi,
 • Müşteri taleplerinin şeffaf bir şekilde karşılanabiliyor olması,
 • Proje detaylarının erişilebilir olması,
 • İşletme içindeki insan kaynakları süreçlerinin başarıyla yönetilmesi,
 • Şirket için kargo ve arama bilgilerinin kayıt altına alınması,
 • Şirket içi faaliyetlerin (toplantı, eğitim, vb..) kayıt altına alınarak düzenlenebilmesi,
 • Dijital arşivin oluşturulabilmesi,
 • Firma içi atamaların gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri talepleri doğrultusunda satış ve analiz ihtiyaçlarının daha sağlıklı bir şekilde planlanması,
 • Personel performanslarının takibinin yapılabilmesi.