Kişisel Verilerin Korunması: KVKK (GDPR)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nın temel amaçları arasında , kişisel verilerin işlenmesi noktasında başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların ilgili kanun hükümlerine göre düzenlenmesi gelmektedir. Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik alan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır olması gerekmektedir. Günümüzde hizmet veren firmaların, KVKK yükümlülüklerine tam anlamıyla uyumlu hale gelmeleri beklenmektedir.

  • Danışmanlığımız tarafından şirket içi uyum analizlerinin yapılması,
  • Danışmanlığımız ile şirket içerisinde KVKK uyumluluğu açışından izlenecek politikaların belirlenmesi,
  • Veri ihlali halindeki protokollerin danışmanlığımız ile tespit edilmesi,
  • Sözleşmelerin gözden geçirilip, değişiklik gerektiren durumlar için gerekli analiz çalışmalarının yapılması,
  • Danışmanlığımız ile açık rıza belgelerinin oluşturulması,
  • İdari süreç ile karşılaşılması durumunda; KVKK için verilecek bilgilerin gerek teknik gerekse hukuki açıdan doğru olmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması.

Kanuni bağlayıcılığa uyulmaması halinde; yaptırım ya da cezalara karşı tüm işletme, bünyesinde Kişisel Verileri Koruma konusundaki bilincin oluşturulması ve özellikle müşterilere ait kişisel verilerin sızdırılmasının önlenmesi amacı ile ARD Danışmanlık firmamıza başvurarak gerekli desteği alabilmektedir.