Siber Güvenlik Danışmanlığı

Siber Güvenlik Danışmanlığı

ARD Danışmanlık olarak Siber Güvenlik faaliyetlerindeki temel amacımız, gizlilik dereceli verilerinizin ve iş gücünüzün, yabancı ve erişim hakkı bulunmayan kötü niyetli üçüncü kişilere karşı korunmasıdır. Tüm bilgisayarlarınız, sunucularınız, mobil cihazlarınız, elektronik sistemleriniz ve iletişim ağlarınızdaki verileriniz dolaşım içindeyken olası kötü amaçlı saldırılara karşı korumaya yönelik yapılan tüm faaliyetlerdir. ARD Danışmanlık, yetkin ve deneyimli kadrosu ile birçok alanda olduğu gibi Siber Güvenlik alanında da danışmanlık hizmeti vermektedir. Bilgi, günümüzde en değerli varlık olarak yerini almaktadır. Bilginin gizliliği ve güvenliği ise bu kapsamda en önemli kriterler arasındadır. Bilgi güvenliği ve yönetimi belirli standartlar çerçevesinde yönetilmelidir. ARD Danışmanlık olarak sunacağımız hizmet içeriklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
  • Sistem güvenliğini ve verilerin korunmasını sağlamak adına Penetrasyon /Sızma Testi uygulamaları    yapmak,
  • İç denetimler, Penetrasyon Testi vb. uygulamalar sonrasında elde edilecek sonuçlar ile yönetim sisteminin sürdürülebilirliği sağlayıcı katkılar yapmak,
  • Tüm bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik gibi güvenlik işlevlerini sağlayarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına göre çalışmak,
  • Müşterilerden alınan/alınacak veri türlerini belirlemek üzere stratejiler oluşturmak, - Veri envanteri oluşturmak, - Ağ sistemlerindeki yapılandırılmış / yapılandırılmamış TÜM verileri tespit etmek,
  • Kayıt altına alınmış kişisel verileri niteliklerine göre sınıflandırmak,
  • Belli dönemlerde değerlendirme, gözden geçirme ve iç denetim faaliyetleri gerçekleştirmek.
  • Belirtilen hedefleri sürdürülebilir şekilde uygulamak için teknolojiler, politikalar ve sistemler geliştirmek.