Faaliyet Alanlarımız

ARD DANIŞMANLIK; alanında yetkin ve deneyimli uzman kadrosu ile birçok ulusal ve uluslararası hibe programlarının planlanması, koordinasyonu, başlatılması, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve raporlanması süreçlerinde destek vermektedir. Bu kapsamda işletmeniz aşağıdaki hizmet alanlarında destek alabilir;

 • Proje Yönetim Desteği,
 • Proje Pazarına Giriş,
 • Proje Posteri Oluşturma Desteği,
 • Farklı Çağrılarda Proje Fikrinin Oluşturulması ve Anonslaştırma Süreç Desteği,
 • ITEA Platformu Kullanım Desteği,
 • Konsorsiyum Oluşturma Desteği,
 • Çağrılara Özgü Proje Kapsam Hedeflerinin, Fırsatların ve Risklerin Netleştirilmesi,
 • Proje İnovasyonunun Belirlenmesi,
 • Proje İş Paketlerinin Oluşturulması,
 • Proje İş Planının Proje Faaliyetlerine Uygun Olarak Oluşturulması,
 • Proje Kaynaklarına Ait Gider Kalemlerinin Oluşturulması ve Planlanması,
 • Finansal Kaynak Planlanması Desteği,
 • Proje Efor Dağılımı Hesaplama Desteği ,
 • Proje Ana Çıktılarının Oluşturulması Desteği,
 • 1509 TÜBİTAK Proje Öneri Dosyası Oluşturma Desteği (İş Paketleri, Bütçe, Ana Çıktılar, Adam-ay Hesaplamaları, vb.)
 • Hakem Değerlendirme Süreç Desteği,
 • Hakem İzleme Süreç Desteği,
 • Proje Sözleşmelerinin Oluşturulması ve Takibi ,
 • Proje Çıktısının Uygulamaya Alınması Desteği,
 • Girişimcilik Geliştirme Destekleri,
 • İşletme Geliştirme,Büyüme ve Globalleşme Destekleri,
 • İş Birliği Destek Programları,
 • KOBİGEL Destek Programı,
 • AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri,
 • Stratejik Ürün Destek Programları,
 • Yurtdışı Pazar Destekleri,
 • Kuluçka Merkezi Destekleri,
 • Proje Sonuçlandırma Desteği