Müşavirlik Hizmetleri

Herhangi bir projenin belirlenen planlara ya da sözleşme kriterlerinin kapsamına uygun olarak üstleneceği tüm hizmetleri bilgi, eğitim, deneyim ve beceri ile doğru ve zamanında yerine getirilmesine ve ayrıca denetlenmesine yardımcı olan kişiler müşavir olarak tanımlanmaktadır. Müşavir, tüm bilgi birikimini müşterinin kazanımlarının artması yönünde kullanır. Rekabet gücünün her geçen gün artmasından kaynaklı üreteceğimiz yeni bir projeyi / işi eksiksiz ve doğru yapabilmek, iş dünyası tarafından aranan ve talep edilen en temel kriterlerindendir. Bu bağlamda müşavirlik hizmetleri, firmaların ihtiyaç listelerinin başında gelmektedir. Müşavirlik hizmetleri danışmanlığının kuruluşunuza sağlayacağı avantajlar;

  • Gerçekleştirilecek işin teknik şartname hazırlanma süreci,
  • Teknik değerlendirme süreçleri,
  • Kontrol adımlarının çıkarılıp gerçekleştirilmesi,
  • Gerçekleştirilecek işin programlarının çıkarılması,
  • İşin gerçekleştirilmesinde takip edilmesi gereken prosedür sürecinin takibi,
  • Çıkarılan tüm çalışmaların derlenmesi,
  • Teknik kontrolünün yapılması,
  • Paydaşlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun sağlanması,
  • Saha takibi ve kontrollerinin yapılması,
  • Teknik toplantıların organize edilmesi ve takibinin sağlanması.