Adli Bilişim Danışmanlığı

Adli Bilişim, Elektronik delilin yargı makamına ulaşana kadar olan tüm süreçleri kapsar. Adli Bilişim süreci sonunda bilişim sistemlerinden veya veri biriminden elde edilen veriler, çözümlenerek elektronik delil haline getirilmektedir. Elektronik ortamda izlerin takibi için Adli Bilişim bilimi ortaya çıkmıştır. Elektronik delilin, hukuka uygun olması için adli prosedürlere göre işlem görmesi gerekmektedir. ARD Danışmanlık olarak, Adli Bilişim konusunda detaylı çalışmanın idari bir takım tedbir ve iş yapma felsefesi ile desteklenebilmesi aşamalarında, konusunda yetkin personellerimiz ile sizlere danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Adli Bilişim danışmanlığı ile kurumunuza sağlanacak hizmet kalemleri aşağıdaki gibidir;

  • Elektronik delillerin korunması noktasında kriter farkındalığının oluşturulması,
  • Elektronik verilerinin usule uygunluğunun tespiti,
  • ISO/IEC 27037:2012 belgesine uygunluğun sağlanması,
  • KVKK kapsamında elektronik verilerin nasıl saklanması ya da imha edilmesi noktasında farkındalığın oluşturulması,
  • Elektronik delil niteliğinde olabilecek internete bağlı cihazların erişim yetkilerinin düzenlenmesi,
  • Fraud Analizi (Sahtekarlık Analizi),
  • Uzman Mütalaası (Bilirkişi Hizmeti.