Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Bilgi günümüzde en değerli varlık olarak yerini almaktadır. Bilginin gizliliği ve güvenliği bu kapsamda en önemli kriterler arasındadır. Bilgi güvenliği ve yönetimi belirli standartlar çerçevesinde yönetilmelidir, sunacağımız hizmet içeriği aşağıdaki gibi tanımlanabilir;

 • Sistemlerin güvenliğini ve verilerin korunmasını sağlamak adına Penetrasyon / Sızma Testi uygulamaları,
 • İç denetimler, Penetrasyon Testi vb. uygulamalar sonrasında elde edilecek sonuçlar ile kurum yönetim sistemine sürdürülebilirliği sağlayıcı katkılar yapmak,
 • Tüm bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik gibi güvenlik işlevlerini sağlamak, yani Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standartlarına göre çalışmak,
 • Müşterilerden alınan/alınacak veri türlerini belirlemek üzere stratejiler oluşturmak,
 • Bir veri envanteri oluşturmak,
 • Geçmişe dönük olmak üzere- ağ sistemlerindeki yapılandırılmış / yapılandırılmamış TÜM verileri tespit etmek,
 • Kayıt altına alınmış kişisel verileri niteliklerine göre sınıflandırmak,
 • Geçmişe dönük olmak üzere- verisi saklanmak istenen TÜM müşterilere ulaşmak ve kurumun niyetleri konusunda müşterileri bilgilendirmek,
 • Veri işleme amaçları konusunda bilgilendirilen çalışanlar ve müşterilerin rızasını makul yöntemlerle almak,
 • Yukarıdakilerin tamamını sürdürülebilir şekilde uygulamak için teknolojiler, politikalar ve sistemler geliştirmek,
 • Belli dönemlerde değerlendirme, gözden geçirme ve iç denetim faaliyetleri gerçekleştirmek.