Akıllı Belediyecilik

“Teknolojinin sosyal ve iş yaşamına entegre olması ile birlikte akıllı şehir konsepti tüm ülkelerde hızlı bir şekilde tüm alanlarda uygulanmaya başlanmıştır. Akıllı Belediyecilik kapsamında sunulacak hizmetlerin akıllı şehir hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ön planda olan bilgi teknolojilerinin kullanımı, sürdürülebilir gelişme ve çevre dostluğu ile ilgili bileşenlerin birleştirilmesinden oluşmaktadır. ARD Danışmanlık akıllı şehir konseptinde sunduğu hizmetleri öncelikle belediyelerde uygulayarak şehir konseptine uygun uyarlamalara yönelik çözümler sunmaktadır. Bu bağlamda sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • Çevre kirliliği ve güvenliği çözümleri
  • Ulaşım sorununu gidermeye yönelik çözümler (trafik, park, vb..)
  • Enerji tüketimini yönetebilen ve izleyebilen çözümler
  • Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve sunumu için akıllı çözümler
  • Su tüketimini yönetebilen ve izleyebilen çözümler
  • Kentsel dönüşüm için akıllı çözümler ve öneriler