Proje Yönetim Danışmanlığı

Her sektörde sonuç odaklı ve hedeflere göre benzersiz ürün / hizmet çıkarmak için sarf edilen efor, proje olarak değerlendirilir. Proje yönetimi, sonuç odaklı tüm hizmetlerin başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun planlanması, başlatılması, yürütülmesi, izlenmesi, kontrolü, entegrasyonu, tedarik süreci, kaynak planlaması, iletişimi, kalitesi, risk ve paydaş yönetimi, sözleşme süreçleri gibi birçok yönetim kalemlerini içermekte olup, tüm kuruluşlar için büyük önem arz etmektedir.   Proje yönetim danışmanlığının kuruluşunuza sağlayacağı avantajlar;
  •  Proje ekibi ile işbirliği geliştirmek,
  •  Müşteri memnuniyetini artırmak,
  •  Proje portföyünün inovatif tarafını güçlendirmek,
  •  Projeyi iş stratejisi ile uyumlu hale getirmek,
  •  Kısa ve uzun vadeli risk yönetimini sağlamak,
  •  Proje genelinde yönetimsel verimliliği artırmak,
  •  Doğru kaynak yönetimi ile zaman, maliyet ve işgücü dengesini sağlamak.