Ulusal ve Uluslararası Hibe Programları Danışmanlığı

Ulusal ve Uluslararası hibe destek programlarında tüm kurum ve kuruluşların Ar -Ge yönünü ortaya çıkarmak, daha da güçlendirebilmek ve farklı programlarda tanınır olmalarını sağlayabilmek adına pazar odaklı ürün ve süreç geliştirmeye yönelik projelerin desteklendiği birçok EUREKA programları bulunmaktadır. ARD DANIŞMANLIK; bu programlardan ITEA, Euripides, Celtic-Next, Eurogia kümeleri; diğer uluslararası hibe programlarından ise Horizon , ECSEL, Eurostars, UNDP, Dünya Bankası, IPA ve ayrıca; ulusal hibe destek programlarından ise TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurum teşvikleri için belirlenen hedeflere yönelik tanımlanacak kapsamlar ile ilgili planlama, yürütme, koordine etme, sonuçlandırma ve raporlama süreçlerinin projelendirme aşamalarında tüm süreçleri başarı ile yöneterek paydaşlarımıza ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.