AB Teknik Destek Proje Danışmanlığı

AB Teknik Destek Proje Danışmanlığı

Desteklerden yararlanacak nihai ve potansiyel faydalanıcıların kapasiteleri artırılarak Türkiye’deki IPA fonlarına hazırlık ve fonların etkin kullanımı ile ilgili bilgi düzeyi artırımına ve toplumsal farkındalığa destek sağlayarak, faydalanıcı kurumun kapasite artırımına yönelik uzman desteği sağlanmaktadır.
Faydalanıcıların destek aşaması öncesinde projelerinin teknik çalışmaları, destek aşamasında da şartname hazırlanması ve pazar araştırması faaliyetleri dahilinde danışmanlık hizmeti verilmektedir. Hibe bileşeni kapsamında hibe izlemede ve hibe programlarının yönetimi ve izlenmesinde destek olunmakta; satın alma, izleme ve raporlama prosedürleri hakkında teknik destek verilmekte ve faydalanıcı kurumun kapasite artırımına yönelik uzman desteği sağlanmaktadır.