Yalın Üretim Eğitimi

Yalın Üretim Eğitimi

Yalın üretim aynı anda hem daha kaliteli, hem daha hızlı, hem daha ucuz, hem de daha esnek olmanın; tüm bunları aynı anda başarmanın yöntemidir. 1950′li yıllardan itibaren Toyota fabrikalarında geliştirilen yalın üretim sistemi bugün havacılıktan kimyaya, tüketim ürünlerinden ağır sanayiye, gıdadan metal işlemeye her alanda uygulanmaktadır.

Yalın Üretim, nihai kullanıcı için değerin, ilk ham maddeden başlayarak üretim süreci boyunca hiç kesintisiz akıtılmasına dayanır. Akışta kesintilere yol açan beklemeler, hatalar, taşımalar, gereksiz hareketler, stoklar gibi israfların önlenmesi ile değerin ilk sefer de doğru üretilerek, tam zamanında ve tam istenen miktarda müşteriye ulaştırılması hedeflenir.

Yalın üretim,daha kaliteli,daha hızlı,daha ucuz, daha esnek olmanın aynı anda başarılması yöntemidir.Bu eğitimle hedeflenen,yalın dönüşümü gerçekleştirmek isteyen kuruluşlarda, gerekli olan değişimi başlatmak için yalın üretim yaklaşımlarını, prensiplerini ve hedeflerini katılımcılara aktarmaktır.Ayrıca Yalın Üretim araçlarının kullanım yeri, zamanı ve sırası hakkında bilgiler aktarmaktır.