Ulusal ve Uluslararası Hibe Danışmanlığı

Ulusal ve Uluslararası Hibe Danışmanlığı

Hibe programlarında proje sahiplerinin ortak bir amaçta buluşması ile başlayan danışmanlık sürecimiz, tekliflerin geliştirilmesi ve projelendirilmesi faaliyetlerinden oluşmaktadır. Avrupa Birliği, TÜBİTAK, KOSGEB ve diğer tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlarca sağlanan hibe programlarına uzmanlarımız tarafından uygun projeler seçilmekte, hazırlanmakta ve koordine edilmektedir.