Stratejik Planlama

Stratejik Planlama

Stratejik yönetim, bir şirketin kurumsallaşması aşamasında kritik öneme sahip olan, şirketin uzun dönemli performansını etkileyen yönetsel kararlar bütünüdür. Stratejik planlamayı da içeren stratejik yönetim, verilere dayalı karar alma esasına dayanır.
Bu eğitim Stratejik Planı hazırlayacak Stratejik Planlama Ekibine veya Grubuna Stratejik Planlama ile ilgili farkında lığı arttırmak ve Stratejik Planın ne için gerekli olduğu ve nasıl bir süreç ile hazırlanması gerektiği ile ilgili bilgi aktarmak amacıyla düzenlenmektedir.