Pazarlama ve Markalaşma

Pazarlama ve Markalaşma

Bu eğitimde amaç, iş adamlarının ve yöneticilerin, ürün ve firmalarına dair markaları nasıl yaratmaları ve yaşatmaları gerektiğine dair pazarlama, iletişim, satış, mağazacılık ve markalaşma alanlarındaki bilgi ve becerilerini artırmaktır.
İçeriği:
Pazarlama nedir?
Pazarlamanın bileşenleri
Pazarlama kavramının Dünya’da ve Türkiye’de evrimi
Pazarlama süreci ve organizasyonu
Pazarlama araçları
Pazarlamanın temel bileşenleri (Pazar analizi, konumlama, hedef kitle, ürün/hizmet geliştirme, iletişim planlama ve iletişim kanalları)
Markalaşma süreci