Motivasyon

Motivasyon

Bu eğitimde amaç, kurum çalışanlarını, yaptıkları işe ve/veya işletmeye karşı motivasyon geliştirmeleri/arttırmaları hatta özendirme fırsatlarını araştırmalarına yönlendirmek ve böylelikle kurum içi insan kaynağının verimliliğini arttırmaktır. Eğitim programı, hem bireylerin kendi motive olma eğilimlerinin farkına varmalarını desteklemekte hem de kurum içindeki konumlandıkları alan ile ilgili motivasyonlarını arttırmayı hedeflemektedir.