KAIZEN (Sürekli İyileştirme) Eğitimi

KAIZEN (Sürekli İyileştirme) Eğitimi

Adını Japonca "KAI" (değişim,gelişim) ve "ZEN" (daha iyiye) sözcüklerinden almıştır.Kurumların rekabet ortamında, kalite odaklı çalışma ve yaratıcılığın giderek öne çıkması, yöneticilik ve liderlik fonksiyonlarında belirgin değişimlerin gündeme gelmesine neden olmaktadır. Bu programla katılımcılara kalite kavramları ve tarihsel perspektif kapsamında Kai-Zen felsefesinin tanıtımı yapılacak ve sürekli geliştirme ile ilgili yöntem ve teknikler uygulamalı olarak işlenecektir.