5S İşyeri Organizasyonu Eğitimi

5S İşyeri Organizasyonu Eğitimi

Kuruluşların daha tertipli, daha düzenli ve daha temiz iş alanları yaratarak, maliyetleri azaltmak, verimliliği arttırmak, kaliteyi artırmak, iş kazalarını azaltmak, iş güvenliğini arttırmak, israfı ve kayıpları azaltmak, makine, ekipman, malzeme ve stokların yerleşim konumlarını kontrol altına alarak sağlıklı ve motivasyonu yüksek bir çalışma ortamı sağlamak amaçlanmıştır.